Nước Và Khăn Ướt Lau Bề Mặt Đa Năng Maxleen - Sạch Khuẩn Và Thơm Dịu