HGM chốt quyền tạm ứng cổ tức tỷ lệ 25%

HĐQT CTCP Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang (HNX: HGM) thông qua nghị quyết thanh toán tạm ứng cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền mặt từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối năm nay. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 21/10/2022.