CSM có quý đầu tiên báo lỗ

Tình hình dịch Covid-19 phức tạp không chỉ ảnh hưởng tới đầu ra sản phẩm mà còn làm tăng chi phí sản xuất của CTCP Công nghiệp Cao su Miền Nam (HOSE: CSM), khiến công ty sản xuất săm lốp này phải báo lỗ lần đầu tiên kể từ khi niêm yết trên sàn HOSE.