Tây Ninh: Kinh tế 9 tháng tăng 5,35%

Dù nền kinh tế của tỉnh còn gặp nhiều khó khăn nhưng tốc độ tăng trưởng quý 3/2023 của Tây Ninh đã tăng 7,21%; bình quân trong 9 tháng năm 2023 tăng 5,35%, mức tăng cao hơn mức bình quân chung của cả nước (4,24%).