Việt Nam - Trung Quốc tăng cường kết nối

Trong chuyến thăm chính thức Trung Quốc, ngày 4-4 tại Quảng Tây, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã hội đàm với Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban công tác đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Bộ trưởng Ngoại giao Trung ...

Mở rộng tính tập hợp và đoàn kết Nhân dân

Để giúp cho Mặt trận thực hiện tốt nhiệm vụ trong giai đoạn mới, xứng đáng với sự tin tưởng của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân, công tác nhân sự tại mỗi kỳ đại hội luôn được Mặt trận Tổ quốc các cấp quan tâm, chú trọng; vừa đảm bảo chất lượng, vừa ...