Thúc đẩy phong trào khởi nghiệp toàn dân

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh yêu cầu phát huy cao độ, phát huy tốt nhất năng lực, phẩm chất, trí tuệ con người Việt Nam để xây dựng đất nước, không phân biệt người trong nước hay ở nước ngoà