Giá USD chưa hạ nhiệt

Giá USD tiếp tục tăng nhẹ khi lợi tức trên trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tiếp tục đi lên, từ mức 2.8% lên 2.95%.

Bitcoin đang bị bóp nghẹt

Bitcoin và thị trường tiền số đang đối mặt với môi trường đầu tư không mấy lạc quan. Lạm phát gia tăng ở Mỹ cũng gây ra bức tranh u tối cho Bitcoin.