Nước tương Maggi – Thăng hạng sánh đậm, lên men tự nhiên