Cô Gái Hà Lan - Sữa Chuẩn Hà Lan Mỗi Sáng, Phát Triển Vững Vàng