Tủ lạnh LG làm đá tự động, đồng thời mở rộng không gian ngăn đông