Trải nghiệm Toyota Veloz Cross - Nội thất hàng ghế sau và khoang hành lý xe Veloz