Toshiba Việt Nam - Nồi cơm cao tần RC-18IP1PV - Tiếp nối vị ngọt hạnh phúc