Tậu Ngay “Xế Xịn” CBR150R Và Winner X Với Chương Trình Khuyến Mãi Có 1-0-2: