Sheik Abd al Kadir: "Cà phê dẫn lối cho những người tìm kiếm sự thông thái".