Reno8 T 5G | Hiện tượng 2023 - Sắp ra mắt 01.02.2023