Redmi A1 có đáng mua hay không? Những ai nên cân nhắc?!!