Pha ghi bàn đẹp nhất cuộc đời Công Phượng: Bàn thắng vào lưới hạnh phúc của Viên Minh