Gà Giòn Vui Vẻ Triệu người yêu - Cộng đồng Jollifans tại Ả Rập