ENCANTO: Vùng đất thần kỳ trailer - Sớm khởi chiếu tại CGV