Đồ ăn chất đống không kịp bán hết, chủ quán ăn rầu rĩ trước ngày giãn cách