Chiến Thắng - Danh hài từng kiếm 100 triệu/ngày: Hạnh phúc đón quý tử tuổi 40