"Lays Động" Với Minh Lai, Tưởng Cool Ngầu Nhưng Sweet Xỉu