CÂU CHUYỆN SENKA | Mình dùng "ké" em gái và gắn bó với Senka Perfect Whip luôn từ đó!