<a href="/thi-truong" title="Thị trường" rel="dofollow">Thị trường</a>

Giá USD trên thế giới giảm nhẹ

Tuần qua (22-26/02/2021), giá USD trên thị trường quốc tế sụt giảm bởi diễn biến lạc quan của bảng Anh và Chủ tịch Cục dự trữ Liên bang Mỹ( Fed) có buổi điều trần trước Quốc hội về chính sách tiền tệ của nước Mỹ.
Tiện ích
Chứng khoán

VN-Index 586.53 +0.62 +0.11%

HNX-Index 88.97 +0.04 +0.05%

VS 100 113.50 +0.32 +0.28%

VS-Large Cap 194.39 0.00 0.00%

VS-Mid Cap 82.62 +0.34 +0.41%

VS-Small Cap 43.66 +0.02 +0.05%

VS-Micro Cap 40.04 +0.03 +0.07%