realme Buds Air 2 x The Chainsmokers | Tắt tiếng ồn, Bật chất riêng