Comfort Cho Da Nhạy Cả, Gấp Đôi Mềm Dịu – Bé Chạm Là Yêu