A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Lào Cai đẩy mạnh xây dựng NTM theo hướng bền vững giai đoạn 2021 - 2025

Mới đây, UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành Kế hoạch số 301/KH-UBND ngày 15/7/2021 về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 09/6/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2021-2025.

Sau 10 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, với sự năng động, sáng tạo, quyết liệt trong công tác chỉ đạo, điều hành và sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận tham gia của toàn thể Nhân dân, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang, các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thì công cuộc xây dựng nông thôn mới đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Trong giai đoạn 2021 - 2025, toàn tỉnh hướng đến mục tiêu có 4 đơn vị cấp huyện duy trì và được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới/hoàn thành nhiệm vụ nông thôn mới: Cụ thể, thành phố Lào Cai thực hiện duy trì hoàn thành nhiệm vụ nông thôn mới/đạt chuẩn nông thôn mới theo quy định; phấn đấu đến năm 2025 huyện Bảo Yên, Văn Bàn được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; huyện Bảo Thắng tiếp tục công cuộc hoàn thành nông thôn mới và phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Lào Cai đẩy mạnh xây dựng NTM theo hướng bền vững giai đoạn 2021 - 2025

Nhân dân xã Phú Nhuận, huyện Bảo Thắng hưởng ứng phong trào đường hoa nông thôn mới.

Phấn đấu đến năm 2025, cả tỉnh có 94/127 xã duy trì và đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 74% tổng số xã trên địa bàn tỉnh (tiếp tục duy trì 61 xã đã công nhận đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2020; phấn đấu hoàn thành 33 xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021-2025), trong đó: 20 xã đạt chuẩn “Xã nông thôn mới nâng cao” và 9 xã đạt chuẩn “Xã nông thôn mới kiểu mẫu”. Bình quân tiêu chí đạt 17,3 tiêu chí/xã. Không có xã dưới 10 tiêu chí.

UBND tỉnh Lào Cai chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, địa phương cần tập trung vào 4 nội dung chính để thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 đó là: Hạ tầng kinh tế, sản xuất, bảo vệ môi trường, an sinh xã hội ./.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết