A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Huyện Chương Mỹ: Phấn đấu cuối năm 2021 về đích nông thôn mới

Với sự chung tay vào cuộc của các cấp, các ngành, MTTQ, các tổ chức đoàn thể từ huyện đến cơ sở trong xây dựng nông thôn mới, đến nay huyện Chương Mỹ đã có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới (30/30 xã), đạt 9/9 tiêu chí NTM, đang hoàn thiện hồ sơ thủ tục trình công nhận huyện NTM.

Nỗ lực hoàn thành các tiêu chí  

Thời gian qua, huyện Chương Mỹ đã lãnh đạo, chỉ đạo và phát huy sức mạnh toàn dân để hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM ở các xã và các tiêu chí huyện NTM. Huyện đã huy động tối đa mọi nguồn lực cho xây dựng NTM, trong đó, đã huy động được gần 4.012 tỷ đồng cho xây dựng NTM, cụ thể: Ngân sách thành phố hỗ trợ gần 823 tỷ đồng, ngân sách huyện gần 1.118,9 tỷ đồng, ngân sách xã gần 33 tỷ đồng, vốn lồng ghép hơn 1.121 tỷ đồng, vốn của doanh nghiệp hơn 308,3 tỷ đồng và vốn huy động ngoài ngân sách hơn 608,5 tỷ đồng. Ngoài ra, huyện Chương Mỹ còn được các quận khu vực nội thành hỗ trợ hơn 145 tỷ đồng.

/upload/20992/20210718/f6eceec39d7c5f7ee8b311d38c618332A4_20tuyen_20dg_20hoa_20xa_20Quang_20bi.JPG_t%3D1624443027771.jpg

Tuyến đường nông thôn được đầu tư nâng cấp.

Nhờ thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp trong xây dựng NTM, kinh tế của huyện Chương Mỹ mấy năm qua duy trì tốc độ tăng trưởng bình quân 11,6%/năm. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người đạt 60 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 10,24% năm 2015 xuống còn 0,64% năm 2020. Chính sách an sinh xã hội, chính sách đối với người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi được thực hiện tốt; kịp thời hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng của dịch Covid-19. Người dân trên địa bàn huyện được tiếp cận thuận lợi với các dịch vụ giáo dục, y tế và chăm sóc sức khỏe. Tỷ lệ người dân có bảo hiểm y tế đạt 90,1%; tỷ lệ trẻ em thấp còi 8,6%... Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được duy trì ổn định.

/upload/20992/20210718/58aa73ba121be11b58a4323fca6b8cde87a259f8c8.jpg_t%3D1622627617674.jpg

Huyện Chương Mỹ đưa cơ giới hoá vào sản xuất nông nghiệp sau dồn điền đổi thửa.

Ngành Nông nghiệp của huyện tiếp tục phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa, sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, bước đầu xây dựng được thương hiệu hàng hóa nông sản, tăng sức cạnh tranh trên thị trường, nâng cao thu nhập cho nông dân. Trên địa bàn huyện đã hình thành 64 hợp tác xã nông nghiệp, trong đó, có 33 hợp tác xã tổng hợp và 31 hợp tác xã chuyên ngành; có 36 làng nghề đã được công nhận, 175 làng có nghề, 720 doanh nghiệp và trên 8.000 cơ sở sản xuất cá thể công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng cơ bản. Các doanh nghiệp, hộ kinh doanh cơ bản hoạt động ổn định, hiệu quả, giải quyết việc làm cho một lượng lớn lao động với mức thu nhập khá. Toàn huyện đã có 59 sản phẩm được UBND thành phố công nhận sản phẩm OCOP.

Xây dựng nông thôn mới gắn với bảo vệ môi trường

Môi trường là một trong những tiêu chí cần thiết và quan trọng trong Bộ tiêu chí Quốc gia của Chương trình xây dựng nông thôn mới. Mục tiêu chung của tiêu chí môi trường là: Bảo vệ môi trường sinh thái, cải thiện, nâng cao chất lượng môi trường khu vực nông thôn. Chính vì vậy trong xây dựng nông thôn mới, huyện Chương Mỹ đã quan tâm thực hiện công tác vệ sinh môi trường, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn ngày càng khang trang sạch đẹp.

/upload/20992/20210718/bea1335586231b8dc3cc55780b2cab4f709e42a75a.jpg_t%3D1624442998814.jpg

Công tác vệ sinh môi trường luôn được chú trọng.

Các cấp Hội Nông dân trong huyện đã tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nông dân thành lập các câu lạc nông dân tham gia bảo vệ môi trường, mô hình thu gom vỏ thuốc bảo vệ thực vật, mô hình không đốt rơm rạ sau thu hoạch trên cánh đồng. Hội nông dân huyện đã thành lập được 46 mô hình bảo vệ môi trường trong sản xuất, xử lý chất thải trong sinh hoạt ở địa bàn nông thôn, trồng 15km đoạn đường hoa nông dân tự quản.

Các xã đã nghiêm túc triển khai công tác bảo vệ môi trường.Đến nay, toàn huyện hiện có 451 đoạn đường phụ nữ tự quản (trong đó có 198 đoạn đường xanh, sạch, đẹp; 27 đoạn đường nở hoa; 01 đoạn tranh tường bích họa). Cùng với đó, các cấp hội phụ nữ duy trì có hiệu quả phong trào thi đua Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; xây dựng được các mô hình phụ nữ chung tay bảo vệ môi trường, sử dụng làn nhựa để giảm thiểu túi nilon gây ô nhiễm môi trường...

Các tuyến đường hoa, đoạn đường tự quản góp phần làm đẹp cảnh quan, môi trường.

Mục tiêu của huyện đề ra trong chương trình xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025 là tiếp tục giữ vững 100% xã đạt chuẩn NTM; phấn đấu đến năm 2025 có 15 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 10 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn huyện đạt 85-95 triệu đồng/người/năm, giảm tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 1%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 60-65%; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế 95%; tỷ lệ hộ dân được cung cấp nước sạch đạt 100%; tỷ lệ thu gom và vận chuyển rác thải rắn sinh hoạt nông thôn bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn 100%; tỷ lệ hộ gia đình được công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa” là 90%; tỷ lệ thôn được công nhận danh hiệu “Thôn văn hóa” là 95%. 

Để đạt được mục tiêu đã đề ra, thời gian tới, huyện tiếp tục huy động cả hệ thống chính trị thực hiện phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới”, tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, quyết liệt, chủ động, sáng tạo, khơi dậy ý chí, khát vọng phát triển; tiếp tục bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá, lựa chọn những lĩnh vực thế mạnh để tập trung đầu tư phát triển; sắp xếp thứ tự ưu tiên và quyết liệt hoàn thành lần lượt từng nhiệm vụ trước mắt và lâu dài; xác định, phân công cụ thể đối với từng cơ quan, đơn vị theo hướng rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ.


Tác giả: Thanh Nhàn
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết